Daily Archives: 10. studenoga 2017.

Imenovan povjerenik Stranke za Donji grad

Nakon konzultacija sa Povjerenikom za Grad Zagreb i analizom dosadašnjih aktivnosti, Predsjedništvo je novim povjerenikom Stranke za područje gradske četvrti Donji grad imenovalo Ivana Poljaka, po struci inžinjera prometa te privatnog poduzetnika sa bogatim domaćim i međunarodnim iskustvom. Prema dostupnim informacijama, ponovna organizacija ogranka Donji grad trebala bi uslijediti u relativno kratkom roku.