21. 05. 2012

Zašto je naziv stranke Hrvatski laburisti – Stranka rada?

Zato jer prilikom registracije nismo mogli registrirati imena poput Stranka rada, Hrvatska stranka rada i slično. Naime, već postoje političke stranke takvih imena te je naše moralo biti razlikovno.