16. 02. 2013

Odluka o sazivanju Skupštine podružnice

Hrvatski laburisti – Stranka rada
Podružnica Grada Zagreba
Izvršni odbor
Zagreb, Ilica 35

Zagreb,  22. siječnja 2013. godine

 

ODLUKA O SAZIVANJU SKUPŠTINE PODRUŽNICE
Grada Zagreba

I.

Temeljem Članka 16. Stavak 1. Pravilnika o ustroju Stranke te sukladno Odluci Nacionalnog vijeća o postupku kandidiranja za izbore za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 2013. godine i Odluke o postupku kandidiranja za izbore za mjesne odbore, vijeća gradskih četvrti i skupštinu grada Zagreba, gradonačelnika i njegovih zamjenika na lokalnim izborima  2013. godine Izvršni odbor podružnice Grada Zagreba Hrvatskih laburista – Stranke rada na svojoj 7. sjednici održanoj 22. siječnja 2013. godine, saziva  Skupštinu podružnice Grada Zagreba koja će se održati dana 16. veljače 2013. godine, s početkom u 10,00 sati u prostorijama Tribine grada Zagreba, na adresi Kaptol 27.

II.

Na Skupštini će se birati kandidat za gradonačelnika i njegovi zamjenici i izvršit će se proširenje Izvršnog odbora Podružnice grada Zagreba članovima iz novoosnovanih ogranaka, ogranaka koji su prešli preko 100 članova, ogranaka koji nemaju člana u Izvršnom odboru podružnice te potvrda kooptiranih članova od posljednje Izvanredne izborne skupštine podružnice Grada Zagreba. U slučaju ostavke bilo kojeg člana Izvršnog odbora Podružnice do 16. veljače 2013.  godine na Skupštini se može birati novi član Izvršnog odbora Podružnice iz ogranka iz kojega dolazi član koji je podnio ostavku.

III.

Sjednice Izvršnih odbora ogranaka na kojima se biraju delegati za Skupštinu podružnice moraju se održati najkasnije do 7. veljače 2013. godine. Na istoj sjednici ogranci koji nemaju člana u Izvršnom odboru podružnice grada Zagreba predlažu kandidate za člana Izvršnog odbora podružnice.

Izbor delegata vrši se tajnim glasanjem, a broj delegata pojedinog ogranka utvrđuje se prema ključu utvrđenom u članku 40. stavku 5. Statuta Stranke.

Broj delegata se utvrđuje sa stanjem broja članova ogranka na dan 1. veljače 2013. godine u 24:00 sata prema podacima središnjeg registra članova Stranke.

Broj članova pojedinog ogranka s popisom članova dostaviti će se ograncima do 2. veljače 2013. godine.

IV.

Svi izvještaji o izabranim delegatima za skupštinu podružnice kao i kandidatima za članove Izvršnog odbora podružnice moraju biti dostavljeni tajnici podružnice i predstavnici Operativnog izbornog stožera Gordani Stefanović  do 10. veljače 2013. godine u 20:00 sati.

V.

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA SKUPŠTINE PODRUŽNICU GRADA ZAGREBA

 1. Otvaranje skupštine i usvajanje dnevnog reda.
 2. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine
 3. Izbor radnih tijela Skupštine za: radno predsjedništvo, verifikacijsku komisiju, izbornu komisiju, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
 4. Izvješće Izvršnog odbora podružnice o postupku za izbor kandidata  Stranke  za gradonačelnika grada Zagreba  i njegovih zamjenika
 5. Izvješće verifikacijske komisije
 6. Predstavljanje kandidata   za gradonačelnika grada Zagreba i njegovih zamjenika
 7. Izbor kandidata za gradonačelnika grada Zagreba i njegovih zamjenika tajnim glasovanjem
 8. Izvješće izborne komisije i njegovo prihvaćanje.
 9. Prijedlog za proširenje izvršnog odbora podružnice i potvrđivanje kooptiranih članova
 10. Predstavljanje kandidata za Izvršni odbor podružnice grada Zagreba
 11. Tajno glasanje za nove članove Izvršnog odbora i potvrda kooptiranih članova
 12. Izvještaj izborne komisije i njegovo prihvaćanje
 13. Završna riječ kandidata za gradonačelnika   i predsjednika podružnice.

Predsjednik podružnice Grada Zagreba
Robert Prugovečki