14. 01. 2013

Bilten ogranka Donja Dubrava

Bilten ogranka Donja Dubrava

U ogranku Hrvatskih laburista -Stranke rada, Donja Dubrava, Zagreb, povodom godine i pol dana rada ogranka, izdali smo 1. broj Biltena ogranka Donja Dubrava, koji ćemo u narednim danima i tjednima, na štandovim i putem WEB-a, podijeliti građanima Donje Dubrave.

Biltenom se želimo još više približiti našim sugrađankama i sugrađanima, predstaviti naš dosadašnji rad, a u slijedećim izdanjima, upoznati ih i sa aktivnostima laburista u Donjoj Dubravi i Zagrebu, posebno u vrijeme priprema za nadolazeće lokalne izbore.

Marijan Roginić
tajnik ogranka Donja Dubrava