23. 05. 2013

Donja Dubrava: zahvala biračima

Donja Dubrava: zahvala biračima

Veliko HVALA !

Drage naše sugrađanke i sugrađani,
zahvaljujemo vam na vrlo dobrom odazivu na nedjeljnim lokalnim izborima.
Vaš glas je omogućio da imamo vijećnika u Vijeću gradske četvrti Donja Dubrava, i da se članovi našeg ogranka pronađu u Mjesnim odborima Donja Dubrava, „Ivan Mažuranić“, „30. svibnja 1990. “, Trnava i Novi Retkovec.

Vjerujemo da će veća kontrola rada, osluškivanje potreba građana ali i odabir i naša podrška i glas za sve projekte koji će pomoći kvalitetnijem okruženju i kvaliteti života svih građana Donje Dubrave.

Izbori su prošli no Hrvatski Laburisti iz Donje Dubrave nastavljaju aktivnosti za još bolju Dubravu. Javite se s prijedlozima, idejama i problemima. Uz vašu pomoć i podršku nastojati ćemo u okviru naših mogućnosti predložiti i podržati optimalna rješenja.

Hrvatski Laburisti – Stranka rada
Ogranak Donja Dubrava