24. 11. 2012

Glas naroda: “Prijedlog zakona o porezu na nekretnine pun nedorečenosti”

Poštovani,
javljam se jer sam izrazito revoltirana novim prijedlogom zakona o porezu na nekretnine. Moram naglasiti da nije sporan porez već način njegove primjene i provedbe.

Prvo, po mom mišljenju nije dopustivo da lokalni čelnici općina budu u poziciji određivati stope i povlastice za određivanje visine poreza. To ponovno otvara velike mogućnosti
malverzacija, nepotizma i korupcije na lokalnoj razini koja je i do sada bila neučinkovita i korumpirana.

Dalje, što je s dvostrukim oporezivanjem? Znači, nekretnine kao vlasništva i kao poreza na promet nekretnine. Dosad u zakonu nije bilo dvostrukog oporezivanja, tj. ako ste vikendicu
počeli iznajmljivati kao poslovni subjekt i na to platili porez na iznajmljivanje, bili ste oslobođeni od plaćanja poreza na nekretninu.

Zakoni koji nisu precizno definirani u provedbi, izrazito su podložni malverzacijama i slobodnim procjenama lokalnih čelnika, što je posebno problematično u manje nerazvijenim općinama i mjestima.

Zatim, nije donesen pravilnik o procjeni vrijednosti i tu se sve svodi na osobne procjene.
Ovaj prijedlog zakona izrazito je nedorečen i problematičan u provedbi. Bilo bi tu još puno nedorečenosti ali za to sada neme mjesta i vremena. Smatram da bi naša stranka trebala napraviti puno veću akciju (peticiju) na nivou grada, a i cijele države.

Ovaj zakon je točka na i za građane nakon svih privatizacija provedenih od strane države.
Građani su ostali bez banaka, tvornica, mirovina, radnih mjesta, sad je još samo ostalo uzeti im i krov nad glavom i onda je to kraj. To se odnosi na namjeru oduzimanja nekretnina ovrhom za puno manju vrijednost od one za koju će porez biti razrezan onima koji ga ne plate.

Ingrid Stančić

članica ogranka Donji Grad