29. 10. 2013

Odluka Predsjedništva o sazivanju Izvanredne izborne skupštine

Hrvatski laburisti – Stranka rada
Predsjedništvo
Zagreb, 28. listopada 2013. godine

Temeljem članka 21. stavka 5. Pravilnika o ustroju Stranke, Predsjedništvo je u nastavku 35. sjednice održane 28. listopada donijelo

ODLUKU O SAZIVANJU IZVANREDNE IZBORNE SKUPŠTINE PODRUŽNICE GRADA ZAGREBA

Stavlja se izvan snage Odluka o sazivanju Izvanredne izborne skupštine Podružnice Grada
Zagreba donesena 16. rujna 2013. godine od strane tada ovlaštene osobe, povjerenika Željka Klisovića.

Izvanredna izborna skupština Podružnice Grada Zagreba održat će se dana 30.
studenog 2013. godine, s početkom u 10,00 sati u prostorijama Tribine grada Zagreba, Kaptol 27, Zagreb.