7. 03. 2013

Imamo li razloga za slavlje?

Imamo li razloga za slavlje?

Više od jednog stoljeća obilježava se na različite načine diljem cijelog svijeta Međunarodni dan žena, 8. ožujka. Trebao bi to biti dan kada slavimo društvena, ekonomska i politička postignuća žena.

No, imamo li što slaviti i koliko smo doista postigli u više od stotinu godina?

Početkom 20. stoljeća žene su marširale tražeći pravo glasa, humanije radne uvjete i bolju plaću. Početkom 21. stoljeća žene imaju pravo glasa u gotovo svim zemljama svijeta, ali i sve manje humane radne uvjete, a još uvijek su za ista radna mjesta slabije plaćene od muškaraca.

Čini se da razloga za slavlje i nema, ali je posve jasno da razloga za uzbunu ima i više nego dovoljno jer pravedno i razvijeno društvo može se izgraditi samo na potpunoj ravnopravnosti žena i muškaraca.

Nakon što odrade puno radno vrijeme i nešto malo prekovremenog (koje im najvjerojatnije neće biti plaćeno), nakon što završe sve kućanske poslove i provjere školske obaveze svoje djece, nakon što skoknu do roditelja i pobrinu se za njihove potrebe, žene bi trebale pronaći vremena i za aktivno sudjelovanje u društvenom i političkom životu. Nemoguća misija? Možda, ali povijest je pokazala da one to mogu, a sadašnjost pokazuje da to moraju – snažnije no ikad.

U Hrvatskoj je među nezaposlenima više žena nego muškaraca.
U Hrvatskoj  su žene u prosjeku manje plaćene od muškaraca.
U Hrvatskoj politici žene su slabije zastupljene od muškaraca.

Zagreb nije iznimka – naprotiv!

U našem gradu nema dovoljno vrtića, skloništa za zlostavljane žene nemaju dovoljno kapaciteta, a oni koji upravljaju gradom niti ne pomišljaju o uvođenju rodno osvještenog proračuna.

Zvono za uzbunu sve je glasnije i, uz iskrenu čestitku povodom Međunarodnog dana žena koju upućujemo svim našim sugrađankama, cjelokupnom društvu upućujemo poziv da svim snagama radi na postizanju ravnopravnosti između žena i muškaraca jer to je pitanje osnovnih ljudskih prava i uvjet za socijalnu pravdu.

Nataša Mesarić, Odbor za ravnopravnost spolova