17. 03. 2013

Izabrano novo vodstvo ogranka Trešnjevka-sjever

Na ponovljenoj izvanrednoj izbornoj skupštini ogranka Trešnjevka-sjever koju je sazvao predsjednik Podružnice Robert Prugovečki, a koja je održana 14. ožujka 2013. u 19 sati u prostorijama M.O. Stara Trešnjevka, na adresi Park Stara Trešnjevka 2, izabrano je novo rukovodstvo ogranka.

Za novoga predsjednika izabran je dosadašnji tajnik Konrad Kiš, a za tajnika dosadašnji član Izvršnog odbora Željko Grupković.

Za članove Izvršnog odbora izabrani su Blaženka Rogan, Emina Kovač, Marija Škorić i David Krasnoševski Kolar. Posljednjega člana IO nije se uspjelo izabrati budući da su u drugom krugu tri posljednja kandidata po broju glasova dijelili jednaki broj glasova, tako da će se pitanje petoga člana Izvršnog odbora riješiti u naknadnoj proceduri. Skupština je završila s radom u 22 h.

Konrad Kiš,
Predsjednik ogranka Trešnjevka-sjever
tresnjevka.sjever@zagreb.laburisti.com