12. 06. 2013

Izvanredna izborna skupština ogranka Donji grad

Hrvatski laburisti – Stranka rada
Podružnica Grada Zagreba
Predsjednik ogranka Donji grad

Zagreb, 05.06. 2013

ODLUKA O SAZIVANJU IZVANREDNE IZBORNE SKUPŠTINE OGRANKA DONJI GRAD

I

Temeljem Članka 13. Stavak 3. Pravilnika o ustroju Stranke o sazivanju Izvanredne izborne skupštine sazivam Izvanrednu izbornu skupštinu ogranka Donji grad koja će se održati dana 12.lipnja, 2013. godine s početkom u 19 sati,  na prostorijama MO Hrvatski narodni vladari, Trg hrvatskih velikana 2/1

II.

Kandidate za Izvršni odbor, tajnika i I predsjednika ogranka Skupštini predlažu članovi ogranka Donji grad

III.

Svaki član ogranka može istaknuti svoju kandidaturu. Kandidatura je pravovaljana ako je podržava najmanje 10 % članova ( ali ne manje od 5) koji su prisutni na skupštini, ako nije suprotna čl. 9. Pravilnika  o ustroju stranke.

IV.

Pravo odlučivanja na izvanrednoj skupštini imaju članovi upisani u registar članova najmanje 5 (pet) dana prije održavanja izvanredne skupštine.

V.

Sve kandidature za članove Izvršnog odbora,  tajnika i predsjednika ogranka uz potpise najmanje 10 % članova ogranka koji podržavaju kandidaturu, a koji će biti prisutni na skupštini, mogu biti dostavljeni predsjedniku ogranka  do 10. lipnja 2013.   godine u 19,00 sati na e-mail: rprugovecki@gmail.com

U slučaju potrebe kandidati su se dužni odazvati  u predsjedništvo stranke na razgovor.

VI.

 Prijedlog dnevnog reda:

 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine
 3. Izbor radnog predsjedništva
 4. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
 5. Izbor verifikacijske komisije
 6. Izvještaj verifikacijske komisije
 7. Prijedlog razrješenju predsjednika, tajnika te 5  članova IO
 8. Izbor komisije o provođenju glasanja o razrješenju
 9. Glasanje o prijedlogu razrješenja
 10. Izvještaj komisije o provođenju glasanja o razrješenju
 11. Kandidiranje i predstavljanje kandidata za :
  – predsjednika ogranka
  – tajnika ogranka
  – članove Izvršnog odbora (7 članova)
 12. Izbor izborne komisije
 13. Utvrđivanje liste kandidata
 14. Izbor  tajnika i članova Izvršnog odbora
 15. Izvještaj izborne komisije
 16. Završna riječ predsjednika ogranka

VII.

 Pozivi za Izvanrednu skupštinu ogranka članovima stranke bit će dostavljeni putem e-pošte, a članovima koji pri upisu nisu naveli adresu e-pošte, pozivi će biti dostavljeni u pisanoj formi na kućnu adresu te će biti objavljeni na web stranicama podružnice i službenoj stranici Stranke.

Robert Prugovečki
Predsjednik ogranka Donji grad