24. 09. 2012

“Knjiga žalbe”, ogranak Stenjevec

“Knjiga žalbe”, ogranak Stenjevec

U subotu, 22.09.2012. godine, ogranak Stenjevec Hrvatskih laburista – Stranke rada započeo je s akcijom “Knjiga žalbe”. Članovi ogranka Stenjevec svakodnevno će kontaktirati građane i prikupljati njihove žalbe, prigovore i prijedloge gradonačelniku grada Zagreba.

Tijekom akcije građani će moći posjetiti stenjevečke laburiste na dvije lokacije: na tržnici Špansko (vikendom) i na Trgu Ivana Kukuljevića (radnim danima).

Ujedno, svi zainteresirani građani mogu tijekom ove akcije ispuniti pristupnicu na našem štandu i pridružiti se Hrvatskim laburistima.

Dragan Maloševac, predsjednik ogranka Stenjevec