21. 03. 2013

Laburisti na terenu: Tragom malih komunalih akcija u GČ Gornji grad – Medveščak

Laburisti na terenu: Tragom malih komunalih akcija u GČ Gornji grad – Medveščak

Mi smo zaboravljeni od svih, niti Predsjednik države nam ne može pomoći iako živimo u blizini Predsjedničkih dvora. Predsjednik Vijeća gradske četvrti cijeli svoj mandat izjavljuje da je nemoćan! Ni kanalizacije nemamo, a pogledajte kakva nam je cesta! Stube kojima svakodnevno prolazimo  su ruševne, nogostupi su puni rupa i šikara ih okružuje. Na postojeće košarkaško igralište možemo doći jedino kroz granje, gazeći kroz blato i mulj.

Tako izjavljuju stanovnici iz MO “Stjepan Radić” a posebno oni koji žive u ulici Donje Prekrižje, Višnjice, Voukove ulice…

I mi laburisti  uvjerili smo se na licu mjesta:  ovo kao da nije grad Zagreb koji se s velebnom fontanom dočekuje Europu.

Donje Prekrižje, slivnik

Donje Prekrižje, slivnik

Ulica Vale Vouka

Ulica Vale Vouka

Višnjičke stube

Višnjičke stube

Pristup košarkaškom igralištu

Pristup košarkaškom igralištu

Donje Prekrižje, gradsko zemljište

Donje Prekrižje, gradsko zemljište

U usporedbi sa Planom malih komunalnih akcija za 2012. od predviđenih 416.000,00 kn,  samo je jedan posao odrađen: postavljanje prometnog zrcala i to za 7.000,00 kn! Gdje su završila preostala sredstava?

U postavljeno zrcalo ne može sve stati, a naročito ne sav nemar i nebriga onih koji su dosad obavljali dužnosti u vijećima mjesne samouprave.

Vrijeme je za nove ljude.

Za Ogranak Gornji grad-Medveščak
Nada Boban, predjednica Ogranka
Damir Koričan, član IO