19. 05. 2013

Lokalni izbori – naši kandidati

Lokalni izbori – naši kandidati

Više od 20 godina praznih obećanja od strane oba politička bloka i njihovih koalicijskih partnera upropastilo je naše općine, gradove i županije. Nesposobnost, „partijska“ zapošljavanja, nemar i indolentnost, podjela na vaše i naše, vječno predbacivanje da su krivi oni prije, dovelo nas je u ovakvo stanje. Mi, Hrvatski laburisti smatramo da se može bolje uz strogu kontrolu i nadzor na što se novac iz proračuna troši kao i oštro sankcioniranje onih koji taj novac zlouporabe.

Uvođenjem reda, organizacije, odgovornosti i kontrole na što se troši novac, moguće je ostvariti napredak i opće dobro za sve građane. Dakle, manje obećanja a više rada i odgovornosti i promjene su moguće.

Svi kadnidati Hrvatskih laburista – Stranke rada u Gradu Zagrebu:

Kandidat za gradonačelnika Branko Vukšić i kandidati za njegove zamjenike Ivan Maloča i Sara Bajlo Cindrić – lista br. 8

Kandidati za Skupštinu Grada Zagreba – lista br 15.

Kandidati za mjesnu samoupravu