27. 05. 2013

Maksimir: Laburisti u mjesnoj samoupravi

Maksimir: Laburisti u mjesnoj samoupravi

Hvala građankama i građanima koji su izašli na izbore i omogućili da Hrvatski Laburisti – Stranka rada zastupaju njihove stavove i želje za poboljšanjem kvalitete življenja svih stanovnika gradske četvrti Maksimir.

Laburisti ogranka su osvojili jedno mjesto u Vijeću Gradske četvrti Maksimir, te šest mandata u Vijećima Mjesnih odbora. To ne bismo mogli ostvariti da nismo bili složni i predani u akcijama koje su nam povjerene.

DSCI0595

Posebno zahvljujem svima koji su sudjelovali u kampanji za lokalne izbore, članovima ogranka Maksimir (Petri, Ljiljani, Dragutinu, Dušku, Antoniu) na svesrdnoj pomoći jer to bez njih nebi bilo moguće učiniti, a bili smo zajedno na štandovima ispred parka Maksimir, na Kvatriću kod Konzuma i tržnici Kvatrić.

DSCI0578
Također hvala Miri I., Zvjezdani, Darku, Miri S., nekim poštarima i prodavačicama tiskovina na pomoći kod distribucije letaka, Ivanu Maloči na donaciji sredstava za narodnu nošnju i slatkiše te Zoranu Kasaliću za štampanje dodatnih letaka.

Zvonko Rutar