25. 04. 2013

Objava broja žiro računa za donaciju skupštinske liste

Objava broja žiro računa za donaciju skupštinske liste

Žiro račun na koji se mogu uplatiti donacije za izbornu promidžbu liste kandidata za Skupštinu Grada Zagreba glasi:

2360000 1501242563