1. 07. 2013

Odluka o imenovanju pomoćnika povjerenika za Grad Zagreb

1.srpnja 2013

ODLUKA O IMENOVANJU POMOĆNIKA

Odlukom Predsjedništva od 26. lipnja 2013., točka 10. o imenovanju pomoćnika,  a sukladno danim ovlastima imenujem Gordanu Stefanović pomoćnicom povjerenika za Grad Zagreb, te je ovlašćujem za upravljenje uredom Podružnice, pripremu skupština i sve preostale radnje određene navedenom odlukom.

dr.med.Željko Klisović
Povjerenik za Grad Zagreb