28. 01. 2013

Ogranak Podsused-Vrapče u predizbornoj utrci

U petak 25. siječnja navečer održana je u prostorijama u Crnojezerskoj 20 sjednica Izvršnog odbora ogranka Podsused-Vrapče Hrvatskih laburista – Stranke rada, gdje su prihvaćeni prijedlozi kandidacijskih lista za mjesne odbore i Vijeće gradske četvrti, kojima će stranka sudjelovati na lokalnim izborima u Zagrebu treće nedjelje u svibnju.

Sjednici su nazočili i koordinatori stranačkih predizbornih aktivnosti po mjesnim odborima. Predsjednik ogranka Stjepan Jakopec naglasio je tom prigodom da su koordinatori na području od Podsuseda do Vrapča kvalitetno obavili velik i odgovoran posao kako bi se laburisti što bolje predstavili svojim sugrađanima. Također je istaknuo da je i u ovom dijelu hrvatske metropole sve više ljudi zainteresirano za pristupanje našoj stranci, pa ih je sada u ogranak Podsused-Vrapče već učlanjeno 151.

Liste za Vijeće gradske četvrti i svih sedam mjesnih odbora prihvaćene su jednoglasno, a posebna je pozornost u njihovu sastavljanju posvećena izboru najboljih kandidata iz stranačkih redova, koji su se iskazali u brojnim stranačkim aktivnostima. Također se pazilo da se u predlaganju kandidata dosljedno poštuje kriterij rodne podzastupljenosti, pa je na sve liste uključeno najmanje 40 posto žena. U raspravi na sjednici Izvršnog odbora se, među inim, čulo i mišljenje da u principu ne bi trebalo samo iz formalnih razloga strogo robovati postocima, odnosno obvezi o unaprijed zadanom omjeru žena i muškaraca na listama, jer su za učinkovitost u političkom djelovanju znatno važniji sposobnost, uspješnost u radu i kreativnost kandidata od toga je li netko žena ili muškarac.

Prihvaćeni prijedlozi kandidacijskih izbornih lista proslijedit će se nadležnim višim stranačkim tijelima na daljnji postupak kako bi se udovoljilo zakonskim obvezama, kriterijima i rokovima u cjelini priprema Hrvatskih laburista – Stranke rada za što spremniji i vjerodostojniji izlazak na predstojeće lokalne izbore izbore. (Marijan Vogrinec)