15. 12. 2012

Peticija za mjesni odbor Bačun

Hrvatski laburisti – Stranka rada, ogranak Podsljeme je u razdoblju 9. do 22. studenog  2012. proveo peticiju na području Bačuna.  Prikupljali smo  potpise za osnivanje mjesnog odbora Bačun, te za povratak naselja Bačun koje je netragom nestalo devedesetih godina. U navedenoj akciji  prikupili smo 37% potpisa birača sa područja Bačuna koji su se pozitivno izjasnili po oba pitanja. Vjerujem da smo u navedenom roku uspjeli obići sva kućanstva,  te je sukladno tome rastao i broj članova našeg ogranka. Za osnivanje novog mjesnog odbora potrebno je 10% potpisa birača s tog područja. Peticija je proslijeđena  gradskoj upravi i očekujemo očitovanje. Kad dobijemo odgovor, kao odgovorna stranka, obavijestit ćemo građane o ostvarenim aktivnostima u najkraćem mogućem roku.

Trenutno u gradskoj četvrti Podsljeme  postoji pet mjesnih odbora. Manji dio Bačuna pripojen je mjesnom odboru Gračani, dok je drugi, veći dio pripojen Markuševcu .

Mjesna samouprava obuhvaća institucionalne oblike i postupke putem kojih građani grada Zagreba sudjeluju u odlučivanju o poslovima koji neposredno i svakodnevno utječu na njihov život i rad u užim lokalnim zajednicama. To znači da bi osnivanjem mjesnog odbora  stanovnici Bačuna imali više utjecaja na neka njima bitna zbivanja, kao npr. uređenje i održavanje manjih objekata komunalne infrastrukture i manjih javnih objekata kojima se poboljšava komunalni standard građana na području gradske četvrti, a koji nisu obuhvaćeni drugim programom (manji dijelovi mjesne mreže za priključak na vodovod, kanalizaciju, plin, električnu energiju, distribucijsku TV, zelene površine, parkovi i dječja igrališta, putevi, sporedne ceste i nogostupi, fontane i javni zdenci, vjerski, kulturni, sportski i drugi javni objekti.

Ovim putem vam zahvaljujemo  na vašem strpljenju i odazivu u potpisivanju peticije, te se nadamo skorom pozitivnom rješenju za sve stanovnike Bačuna.

Saša Dervišević