21. 02. 2014

Plan malih komunalnih akcija za 2014. godinu

Plan malih komunalnih akcija za 2014. godinu

Članovi vladajuće koalicije u Vijeću Gradske četvrti Novi Zagreb zapad Hrvatski Laburisti – Stranka rada, SDP-HSU i Nezavisna lista Josipa Hrena održali su konferenciju za medije na kojoj su prezentirali Plan malih komunalnih akcija za 2014. godinu

 

Na konferenciji je naglašeno da proračun Vijeća gradske četvrti  za Plan malih komunalnih akcija (MKA) za 2014. godinu iznosi 14.460.000,00 kuna.

 

U planu MKA za 2014. godinu VGČ je, za razliku od prijašnjih godina, odustalo od gradnje kapitalnih objekata zbog prevelikog troška i opterećenja na proračun, te je stavilo naglasak na održavanje i izgradnju cesta, nogostupa, igrališta, dječjih igrališta i parkova koje smatramo da je daleko korisnije graditi tim sredstvima.“, rekao je Goran Kutlić, predsjednik Vijeća GČ Novi Zagreb – zapad.

 Za asfaltiranje i održavanje cesta i nogostupa planirano je 10.432.710,00 kn, a za izgradnju i održavanje igrališta i zelenih površina 1.980.552,00 kn.

 Planom nisu obuhvaćeni radovi koji se odnose na vodovod i odvodnju, jer je te poslove preuzeo Zagrebački holding – Podružnica Vodovod i odvodnja.

 Na pitanje novinara da se komentira najava dvije konferencije za medije koje će na temu malih komunalnih akcija organizirati oporba u Vijeću Gradske četvrti Novi Zagreb zapad predsjednik Ogranka Hrvatskih laburista – Stranke rada Tomislav Rajković odgovorio je da je nerazumljivo neslaganje oporbe sa donesenim Planom jer su sudjelovali u radu Povjerenstva, te da je njihovo ponašanje vjerovatno  rezultat nerazumnih obećanja koje su dali građanima u predizbornoj kampanji. S obzirom da je mandat ovog Vijeća četiri godine svi prioriteti koji su kandidirani za male komunalne akcije biti će realizirani u tom periodu i svima, pa i oporbi, jasno je da se ne može sve realizirati u prvoj godini.