12. 04. 2013

Podsljeme: Akcija „Kardinal“ uspješno provedena

Podsljeme: Akcija „Kardinal“ uspješno provedena

U četvrtak 11. travnja laburisti ogranka Podsljeme izašli su u akciju „Kardinal“. Cilj akcije bio je uređenje centra Markuševca za dolazak zagrebačkog kardinala Josipa Bozanića u našu župu.  Centar  Markuševca očistili smo od raznoraznih otpada, te uredili živice u samom centru.

Laburisti ogranka Podsljeme opet su pokazali da se brinu za naš kraj, te da radimo za dobrobit cijele zajednice. Uređenje su obavljali kandidati za lokalne izbore, sa liste za Mjesni odbor Markuševec.

Nakon uređenja

Nakon uređenja

Za vrijeme uređenja podjelili smo promidžbeni materijal stranke, te razgovarali sa sugrađanima koji su bili iznenađeni našom akcijom, te su ju pozdravili sa simpatijama.  Svojom pristupačnošću smo pokazali da ćemo uvijek biti na raspolaganju svojim sugrađanima.

Mario Jurin
Predsjednik ogranka Podsljeme