22. 11. 2012

Podsljeme: Laburisti savjetuju građane

Laburisti ogranka Podsljeme organizirali su javnu tribinu 19. studenog u Gračanima, te se predstavili pred svojim sugrađanima koji su se okupili u velikom broju. Javna tribina imala je teme lokalnog karaktera, ali i teme koje su važne za naše građane. Najvažnija tema za je bila legalizacija bespravno sagrađenih objekata, gdje su laburisti uz stručnu pomoć dipl. ing. Marija Apelshofera, objasnili što je potrebno i na koji način izvršiti legalizaciju bespravno sagrađenih objekata, te odgovarali na mnoga pitanja i upite.

Ostale teme su bile lokalnog karkatera, koje su od značenja Gračankama i Gračancima.

Na kraju javne tribine prisutnima se obratio predsjednik ogranka Podsljeme, Mario Jurin, koji je ukratko izvjestio o provedbi akcije “Potrubi protiv poreza na nekretnine”, te objasnio stajalište laburista po tom pitanju.

Robert Hržina