12. 06. 2014

Poziv članovima Laburista

Na redovitom sastanku povjerenik za Grad Zagreb zamolio je još jednom članove da šalju i dalje sugestije za reorganizaciju podružnice( zaključno do 17.06). Isto, tako zamolio je predsjednike ogranaka da omoguće održavanje redovitih skupština( one kojima su istekle 4 godine), a da se ujedno pošalju i sugestije za povjerenike neaktivnih i raspuštenih ogranaka. Sljedeći sastanak je u utorak u 19 sati, a poziv će biti još jednom upućen preko e-maila predsjednicima ogranaka koji će naravno proslijediti istu informaciju svojim članovima.