22. 01. 2013

Poziv na 7. sjednicu IO podružnice grada Zagreba

Temeljem stavka 23. pravilnika o ustroju Hrvatskih laburista-Stranke rada

SAZIVAM
7. sjednicu Izvršnog odbora podružnice

koja će se održati 22. siječnja u 19.00 sati u prostorijama Podružnice grada Zagreba IIica 35, dvorište.

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

  1. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice IO podružnice održane 19. prosinca
  2. Verifikacija odluke dopisne sjednice podružnice
  3. Donošenje odluke o postupku kandidiranja za izbore za mjesne odbore, vijeća gradskih četvrti, Skupštinu grada Zagreba, gradonačelnika i njegovih zamjenika na lokalnim izborima 2013.
  4. Rasprava i odluka o izlasku na izbore za gradonačelnika grada Zagreba
  5. Rasprava o kandidatima za gradonačelnika grada Zagreba
  6. Predstavljanje kandidata za gradonačelnika grada Zagreba
  7. Glasanje o kandidatima za gradonačelnika grada Zagreba
  8. Odluka o sazivanju Skupštine podružnice Grada Zagreba
  9. Prijedlozi članova IO o kandidatima za listu Gradske skupštine
  10. Razno

Robert Prugovečki
predsjednik podružnice grada Zagreba