30. 09. 2015

Poziv na IIS Podružnice Grada Zagreba

Temeljem Odluke Predsjedništva Stranke od 16. rujna 2015. godine, predsjednica Nansi Tireli saziva Izvanrednu izbornu skupštinu podružnice Grada Zagreba koja će se održati 6. listopada 2015. u prostorijama podružnice Grada Zagreba, Ilica 35, Zagreb s početkom u 19,00 sati.

Predloženi Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine
2. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine
3. Izbor radnih tijela Skupštine: radno predsjedništvo, verifikacijska komisija, kandidacijska komisija, izborna komisija, zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika
4. Izvješće verifikacijske komisije
5. Izvješće o kandidacijskom postupku za izbor predsjednika podružnice Grada Zagreba
6. Utvrđivanje liste kandidata za izbor predsjednika podružnice Grada Zagreba
7. Predstavljanje kandidata za predsjednika podružnice Grada Zagreba
8. Izbor predsjednika podružnice Grada Zagreba
9. Obraćanje gostiju Skupštine delegatima
10. Izvješće izborne komisije
11. Završna riječ predsjednika podružnice Grada Zagreba

Kandidature za Predsjednika Podružnice:

1. Grupković Željko, kandidat Ogranka Trešnjevka-Sjever, Izjava-Grupković
2. Rajković Tomislav, kandidat Ogranka Novi Zagreb-Zapad, Izjava-Rajković