8. 11. 2013

Poziv na Izvanrednu izbornu skupštinu ogranka Črnomerec

Temeljem odluke Predsjedništva od 28. listopada 2013. godine  o sazivanju izvanredne izborne skupštine Podružnice Grada Zagreba, pozivamo Vas na

Izvanrednu izbornu skupštinu ogranka Črnomerec,

koja će se održati u petak 8. studenog  2013. godine s početkom u 18,00 sati u prostorijama Podružnice Grada Zagreba, Ilica 35.,  Zagreb.

Za skupštinu je predložen slijedeći dnevni red:

 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine
 3. Izbor radnog predsjedništva
 4. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
 5. Izbor verifikacijske komisije
 6. Izvještaj verifikacijske komisije
 7. Izbor izborne komisije
 8. Kandidiranje i predstavljanje kandidata za :
  – predsjednika ogranka
  – tajnika ogranka
 9. Utvrđivanje liste kandidata
 10. Izbor predsjednika, tajnika i potvrda kooptirane članice IO
 11. Izvještaj izborne komisije
 12. Završna riječ predsjednika ogranka

Umoljavaju se članovi ogranka da se obavezno odazovu na Izvanrednu izbornu skupštinu.

Predsjednik
Dragutin Lesar