6. 11. 2013

Poziv na Izvanrednu izbornu skupštinu ogranka Maksimir

Temeljem odluke Predsjedništva od 28. listopada 2013. godine  o sazivanju izvanredne izborne skupštine Podružnice Grada Zagreba, pozivamo Vas na

Izvanrednu izbornu skupštinu ogranka Maksimir,

koja će se održati 6. studenog  2013. godine s početkom u 20,00 sati u prostorijama MO Eugen Kvaternik, Zvonimirova 68., Zagreb.

Za skupštinu je predložen sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine
 3. Izbor radnog predsjedništva
 4. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
 5. Izbor verifikacijske komisije
 6. Izvještaj verifikacijske komisije
 7. Prijedlog o razrješenju predsjednika, tajnika i članova IO
 8. Izbor izborne komisije i izborne komisije o provođenju glasovanja o razrješenju
 9. Glasanje o prijedlogu razrješenja
 10. Izvještaj komisije o provođenju glasanja o razrješenju
 11. Kandidiranje i predstavljanje kandidata za :
  – predsjednika ogranka
  – tajnika ogranka
  – članove Izvršnog odbora (5 članova)
 12. Utvrđivanje liste kandidata
 13. Izbor  predsjednika i članova Izvršnog odbora
 14. Izvještaj izborne komisije
 15. Završna riječ predsjednika ogranka

Umoljavaju se članovi ogranka da se obavezno odazovu na Izvanrednu izbornu skupštinu.

Predsjednik
Dragutin Lesar