21. 11. 2013

Poziv na Izvanrednu izbornu skupštinu ogranka Peščenica – Žitnjak

Hrvatski laburisti – Stranka rada
Ilica 108., Zagreb
Zagreb, 13. studenog 2013. godine.

Temeljem odluke Predsjedništva od 28. listopada 2013. godine  o sazivanju izvanredne izborne skupštine Podružnice Grada Zagreba, pozivamo Vas na

Izvanrednu izbornu skupštinu ogranka Peščenica – Žitnjak,

koja će se održati 21. studenog  2013. godine s početkom u 18,00 sati u prostorijama Podružnice grada Zagreba, Ilica 35.

Za skupštinu je predložen slijedeći dnevni red:

 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine
 3. Izbor radnog predsjedništva
 4. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
 5. Izbor verifikacijske komisije
 6. Izbor izborne komisije
 7. Izvještaj verifikacijske komisije
 8. Kandidiranje i predstavljanje kandidata za :
  – predsjednika ogranka
  – tajnika ogranka
  – članove Izvršnog odbora (5 članova)
 9. Utvrđivanje liste kandidata
 10. Izbor  predsjednika, tajnika i članova Izvršnog odbora
 11. Izvještaj izborne komisije
 12. Izbor delegata za Izvanrednu izbornu skupštinu Podružnice grada Zagreba
 13. Izbor kandidata za predsjednika, tajnika i članove IO Podružnice grada Zagreba
 14. Završna riječ predsjednika ogranka

Umoljavaju se članovi ogranka da se obavezno odazovu na Izvanrednu izbornu skupštinu.

Predsjednik
Dragutin Lesar