26. 03. 2013

Poziv na Izvanrednu izbornu skupštinu ogranka Sesvete

Hrvatski laburisti – Stranka rada
Podružnica Grada Zagreba
Robert Prugovečki, predsjednik

Temeljem Članka 13. Stavak 5. Pravilnika o ustroju Stranke i sukladno Odluci sa 24. sjednice Predsjedništva o sazivanju Izvanredne izborne skupštine ogranka Sesvete, sazivam

Izvanrednu izbornu skupštinu ogranka Sesvete

koja će se održati u utorak, 26. ožujka, 2013. godine s početkom u 18 sati,  na adresi Trg Dragutina Domjanića 6, Plava dvorana.

Prijedlog dnevnog reda:

 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine
 3. Izbor radnog predsjedništva
 4. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
 5. Izbor verifikacijske komisije
 6. Izvještaj verifikacijske komisije
 7. Prijedlog razrješenja predsjednika, tajnika te svih  članova IO
 8. Izbor komisije o provođenju glasanja o razrješenju
 9. Glasanje o prijedlogu razrješenja
 10. Izvještaj komisije o provođenju glasanja o razrješenju
 11. Kandidiranje i predstavljanje kandidata za :
  – predsjednika ogranka
  – tajnika ogranka
  – članove Izvršnog odbora(sedam članova)
 12. Izbor izborne komisije
 13. Utvrđivanje liste kandidata
 14. Izbor predsjednika, tajnika i članova Izvršnog odbora
 15. Izvještaj izborne komisije
 16. Završna riječ predsjednika ogranka

Lijepo molim sve članove ogranka Sesvete da se odazovu ovom pozivu te da, zbog važnosti dnevnog reda i potrebnog kvoruma, obavezno prisustvuju Izvanrednoj izbornoj skupštini ogranka.

S poštovanjem,
Robert Prugovečki,
predsjednik podružnice Grada Zagreba