8. 03. 2013

Poziv na Izvanrednu izbornu skupštinu ogranka Stenjevec

Broj članova ogranka Stenjevec se povećao te ogranak Stenjevec broji više od sto članova, a dosadašnji tajnik ogranka je istupio iz stranke pa ogranak trenutno nema tajnika.

Na temelju svega navedenog, kao predsjednik ogranka, a u dogovoru s članovima IO ogranka donio sam odluku o sazivanju

Izvanredne izborne skupštine ogranka Stenjevec

koja će se održati u petak, 8. ožujka 2013. godine s početkom u 20 sati u prostorijama MO Špansko-jug, Josipa Strganca 4.

Prijedlog dnevnog reda:

  1. Usvajanje dnevnog reda i poslovnika o radu Izvanredne izborne skupštine ogranka Stenjevec
  2. Izbor radnog predsjedništva – 3 člana
  3. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
  4. Izbor verifikacijske komisije – 3 člana
  5. Izbor izborne komisije – 3 člana
  6. Izvještaj verifikacijske komisije
  7. Utvrđivanje liste kandidata
  8. Izbor novog tajnika i novih članova IO ogranka
  9. Izvještaj izborne komisije
  10. Razno

Pozivam sve članove ogranka da se u što većem broju odazovu pozivu, a veselimo se i dolasku pozvanih gostiju.

Srdačan pozdrav,

Dragan Maloševac
Predsjednik ogranka Stenjevec