16. 01. 2015

Poziv na sastanke ogranka Podsused – Vrapče

Poštovani članovi Ogranka,

pozivam Vas da potvrdite dolazak, i da prisustvujete na sljedećim sastancima Ogranka Vrapče – Podsused:

1) Inicijalni sastanak Ogranka, dana 22. siječnja 2015. u 19:30 sati;
2) Izborna skupština Ogranka, dana 23. siječnja 2015. u 19:30 sati.

Lokacije će biti utvrđene negdje u blizini, najvjerojatnije u Vrapču ili Gajnicama, početkom idućeg tjedna, i o njima ćete biti posebno obaviješteni.

Dnevni red inicijalnog sastanka Ogranka biti će:

1) Kandidacijski postupak za Izbornu skupštinu i predstavljanje kandidata, sukladno aktima stranke;
2) Razno.

Pod prvom točkom provest ćemo predstavljanje kandidata i formalni kandidacijski postupak, kako bismo na Izbornoj skupštini Ogranka lakše proveli glasanje.

Kandidati za predsjednika Ogranka imat će 20 minuta za predstavljanje sebe i svog programa;
Ostali kandidati imat će 10 minuta za predstavljanje.
Nakon predstavljanja, prisutni članovi stranke imat će priliku postavljati kandidatima pitanja, u trajanju jednakom trajanju predstavljanja kandidata.

Sve kandidate pozivam da, sukladno funkciji za koju se natječu, po želji u pripremnom postupku proslijede svoje programe i/ili životopise u elektroničkom obliku, meni osobno, da bi programi bili distribuirani svim ostalim članovima Ogranka, i da bi ih članovi imali vremena proučiti, ili da programe pripreme za izlaganje na samom inicijalnom sastanku Ogranka.

Izborna skupština Ogranka imat će dnevni red sukladan aktima stranke, i eventualno, proširen nekim točkama utvrđenim na inicijalnom sastanku.

Na Izbornoj skupštini neće biti moguće dodatne kandidature, ni dodatna predstavljanja kandidata, kako bismo bez neočekivanih problema proveli postupak izbora.

Molim povjerenika Podružnice, g. Roberta Prugovečkog, da ovaj poziv uputi na objavu na službenim stranicama Podružnice, da bi bio dostupan i članovima koji, za sada, nisu dostupni putem kontakt podataka zabilježenih u stranci.

Molim Vas da ovaj poziv shvatite ozbiljno, sukladno situaciji u stranci, odnosno sukladno aktivnostima pripreme Podružnice i Sabora stranke. Također, s obzirom na važnost sastanaka, molim Vas da rezervirate dovoljno vremena u večernjim satima, uzevši u obzir da inicijalni sastanak može duže potrajati. Izbor Ogranka stranke predstavlja temelj političkog djelovanja, pa time i demokracije u našoj domovini, a političko stanje u Hrvatskoj je takvo da svoju obavezu u participaciji u političkom životu zemlje moramo shvatiti krajnje ozbiljno, čak i u slučaju da smatramo da ne možemo u velikoj mjeri utjecati na političko stanje. Zato Vas još jednom molim da svakako dođete na oba sastanka.

S poštovanjem,

Tvrtko Maras,

Povjerenik