20. 05. 2014

Savjesti čiste biraj laburiste!

Neka glas građana europe nadjača volju političara

BORIMO SE ZA SOCIJALNO PRAVEDNU EUROPU KOJA BRINE O GRAĐANIMA

– Promjena smjera kojim trenutačno ide Europska unija nužna je – političke elite i birokracija sa svojim viskom primanjima potpuno su otuđeni od svakodnevnice običnih građana koji se bore za egzistenciju
– Želimo Europu koja razumije potrebe građana i štiti njihova temeljna prava i potrebe, osiguravajući im sva socijalna prava i zaštitu

SUDIONIČKA DEMOKRACIJA BUDUĆNOST JE EUROPE

– Zajedno ćemo zaustaviti trend otuđenja politike od građana i odlučivanja o njima bitnim pitanjima
– Ojačat ćemo model sudioničke demokracije u kojoj najvažniju ulogu u donošenju političkih odluka imaju građani putem neposrednih mehanizama, poput referenduma, a ne političari

VIŠE BIRANJA – MANJE IMENOVANJA U EUROPSKIM INSTITUCIJAMA

– Nužno je daljnje jačanje uloge i ovlasti Europskog parlamenta kao jedinog tijela Unije u kojemu sjede izravno izabrani predstavnici građana
– Europska građanska inicijativa kao mehanizam koji omogućava prikupljanje potpisa građana u svrhu predlaganja zakona na europskoj razini treba dobiti obvezujući karakter kako bi glas građana nadjačao volju političara

NOVI SMJER KOJIM EUROPA MORA KRENUTI – KOMPROMIS RADA I KAPITALA

– Želimo prekinuti politiku štednje koja zahvaća isključivo socijalno najugroženije, dok bogate ostavlja netaknutima
– Na razini Europske unije udružit ćemo se s lijevim političkim strankama koje smatraju da postoji alternativa nemilosrdnoj politici štednje, na način da se postigne kompromis rada i kapitala koji bi zaštitio radnike od daljnjeg siromašenja

VRIJEME JE ZA EUROPU BEZ ZIDOVA

– Daljnje proširenje Europske unije nužan je čimbenik njenog budućeg rasta i opstanka
– Hrvatski laburisti vide Europsku uniju kao zajednicu svih europskih naroda koji u njoj žele živjeti i protivimo se „zidovima” koji bi dijelili europske narode na više i manje vrijedne

MI SE BORIMO ZA VAS SVAKI DAN

Glas za Hrvatske laburiste glas je za:

– Za pošteno plaćeni posao za mlade i zasluženu mirovinu za stare
– Ravnomjerni i uravnoteženi razvoj Europe u kojoj sve regije prosperiraju
– Održivi gospodarski model koji poštuje radnička prava
– Zaustavljanje privatizacije javnih dobara i komunalnih usluga
– Odgovorni i transparentni rad političara na svim razinama

SAVJESTI ČISTE BIRAJ LABURISTE!

LABURISTI 111