2. 12. 2013

Trešnjevački laburisti u akciji

Trešnjevački laburisti u akciji

Laburisti ogranka Trešnjevka-jug iskoristili su sunčano nedjeljno jutro za akciju kojom se upozoravaju građani na novi paket zakona kojim vlada želi dodatno umanjiti prava radnika, nezaposlenih i umirovljenika. Mali štand na jarunskoj tržnici polučio je veliki uspjeh – građani su rado prilazili, uzimali letke i komentirali nepravdu koja će se izmjenama zakona o radu sručiti na leđa ovog, ionako već obespravljenog dijela društva.

Trešnjevački laburisti pozivali su građane da se pridruže prosvjedu u četvrtak, 5.12. i skretali pažnju na činjenicu da se pasivnošću ne postiže te da je takav stav prešutni pristanak na grubu manipulaciju vladajućih.