1. 05. 2013

Tri suca i Laburisti

Tri suca i Laburisti

Uz predanu kandidaturu Hrvatski laburisti –Stranka rada podružnica grada Zagreba predala je i prijedlog kandidata za Skupštinu Grada Zagreba.

Ispunivši sve zadane kriterije i potrebnu dokumentaciju suci su mogli samo pružiti nam ruku i zaželjeti  nam sreću.